Bod č. 6

Návrh na dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v období od 01.10.2020 do 31.12.2021 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v súvislosti s epidémiou COVID-19


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.