Bod č. 13

Návrh VZN MČ B-NM č. ../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.