Bod č. 9

Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu náklado v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.