Bod č. 7

Žiadosť o príspevok č. 6/2020 – OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 – na projekt Socialno – rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2020 ”


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.