Bod č. 25

Na vedomie:
Žiadosť o príspevok č. 01/2018 OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominárka – na projekt “ Rodinne centrum Kominárka ”


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.