Bod č. 22

Žiadosť o príspevok č. 21/2018 – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný vybor Bratislavského kraja – na projekt „Činnosť 60-člennej ZO-SZPB č.7, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s 8. základnými školami v MČ BA - Nové Mesto“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.