Bod č. 6

Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.