Bod č. 16

Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.