Bod č. 6

Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.