Bod č. 5

Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby a investícii, vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.