Bod č. 3

Návrh nového znenia VZN MČ BA-NM o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA-NM č. 4/1996 o doržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.