Bod č. 9

Návrh záverečného účtu MČ BA – NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.