Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA - NM, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ BA – NM


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.