Bod č. 15

Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHSR) za MČ BA - NM


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.