Bod č. 16

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.