2023/4 o záväzných častiach územného plánu zóny Podhorský pás

Informácie
  • Účinné od: 01.06.2023
  • Schválené: 04.04.2023