2023/1 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Informácie
  • Účinné od: 23.02.2023
  • Schválené: 07.02.2023