2022/7 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2023
  • Schválené: 13.09.2022