2022/3 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

Informácie
  • Účinné od: 01.07.2022
  • Schválené: 12.04.2022