2022/1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 25.03.2022
  • Schválené: 08.03.2022