2021/6 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BNM

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2022
  • Schválené: 16.11.2021