2021/4 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2022
  • Schválené: 16.11.2021