2021/2 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Informácie
  • Účinné od: 25.03.2021
  • Schválené: 09.03.2021