2020/8 trhový poriadok v objekte Tržnica na Šancovej 12

Informácie
  • Účinné od: 09.10.2020
  • Schválené: 23.09.2020