2020/6 o výške príspevkov - náklady v školách a školských zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2021
  • Schválené: 23.09.2020