2020/10 zmena VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Informácie
  • Účinné od: 01.12.2020
  • Schválené: 23.09.2020