2019/9 úplné znenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Informácie
  • Účinné od: 01.10.2020
  • Schválené: 19.05.2020