2019/7 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2020
  • Schválené: 05.11.2019