2019/5 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.09.2019
  • Schválené: 25.06.2019