2019/2 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.04.2019
  • Schválené: 05.03.2019