2018/8 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2019
  • Schválené: 12.06.2018