2018/13 o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2019
  • Schválené: 11.09.2018