2017/8 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2018
  • Schválené: 12.12.2017