2017/7 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.10.2017
  • Schválené: 12.09.2017