2017/12 podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2018
  • Schválené: 12.12.2017