2017/11 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2018
  • Schválené: 12.12.2017