2017/10 výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2018
  • Schválené: 12.12.2017