2016/9 o dotácii na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2017
  • Schválené: 16.12.2016