2016/2 úplné znenie Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda

Informácie
  • Účinné od: 01.05.2022
  • Schválené: 12.04.2022