Bod č. 43

Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.