Bod č. 42

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.