Bod č. 6

Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.