Bod č. 21

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.