Bod č. 12

Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.