Bod č. 6

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.