Bod č. 5

Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy a prijatie nového plánu práce komisie pre rok 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.