Bod č. 26

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta MČ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Lukáš Bulko, poverený vedením Referátu pre participáciu
    Mgr., Mgr. Peter Nedoroščík

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec - september 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.