Bod č. 23

Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298m2 od Istrochem Reality, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.