Bod č. 15

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Vladimír Novák
    vedúci oddelenia školstva

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.