Bod č. 4

Návrh na úpravu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.